Rzymskokatolicka Parafia
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Partyzantów 3
29-100 Włoszczowa
Diecezja kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

 

 

Wspólnota MIRIAM

2022-04-23

Wspólnota Miriam

przy parafii Wniebowzięcia N.M.P. we Włoszczowie


http://wspolnota-miriam.pl/

Historia powstania wspólnoty MIRIAM sięga ROKU WIARY (2012r.). Wtedy to kilkuosobowa grupa parafian wraz z ks. Marcinem Gałczyńskim zaczęła spotykać się raz w tygodniu na sali przy plebanii na modlitwie. Była to niejako odpowiedź na zaproszenie papieża Benedykta do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa, zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Zachęcone przez inne wspólnoty i wydarzenia ewangelizacyjne (m.in. Tyskie Wieczory Uwielbienia) 5- 7 osób zapragnęło regularnie spotykać się, by uwielbiać Pana i rozważać Słowo Boże w kontekście codziennego życia chrześcijanina.

Podczas lokalnych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 2016r. rosła grupa osób zaangażowanych w to wielkie dzieło. Cotygodniowe spotkania modlitewne skupiały coraz większą liczbę osób pragnących pogłębiać swoją relację z Bogiem. Wśród nich nie zabrakło młodzieży oazowej. Raz w miesiącu w parafialnym kościele odbywały się Wieczory z Emmanuelem, w których licznie uczestniczyli parafianie.

Od tamtego czasu rozpoczęła się współpraca ze wspólnotą im. Jana Pawła II z Przedborza oraz wspólnotą Dobrego Łotra z Radomia będącą w sieci Szkół Nowej Ewangelizacji. Członkowie włoszczowskiej wspólnoty zaczęli uczestniczyć w rekolekcjach, kursach SNE oraz współorganizowali lokalne wydarzenia ewangelizacyjne. W 2017r. wspólnota przyjęła nazwę MIRIAM, jako wyraz zawierzenia Matce Bożej opiekunce rodzin, patronki tutejszego sanktuarium. Przy pomocy wspólnoty Dobry Łotr przeprowadzono kursy Nowe Życie i Emaus dla dorosłych, oraz kursy dla kolejnych roczników młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

W roku 2018 w ramach działań wspólnoty odbyło się Seminarium Odnowy Wiary poprowadzone przez świeckiego ewangelizatora Witka Wilka. Jednym z owoców seminarium było powiększenie wspólnoty o nowych członków.

Miriam włącza się też w różne akcje prowadzone przez parafię, między innymi „Marsz dla życia i rodziny”, przygotowuje comiesięczne adoracje, pełni posługę liturgiczną podczas ważnych świąt i uroczystości.

 

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy poniedziałek po mszy św. wieczornej w sali na plebanii.

Ponad 40 osób formuje się poprzez rozważanie Słowa Bożego, konspekty opracowane przez SNE w Radomiu, codzienną modlitwę osobistą metodą lectio divina. Każdy drugi poniedziałek miesiąca jest szczególnym czasem uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wówczas spotkania odbywają się w kościele parafialnym.

 

Misją wspólnoty MIRIAM jest ewangelizacja środowiska lokalnego, formacja (indywidualna i wspólnotowa) posługa modlitwą wstawienniczą, modlitwa uwielbienia.

W ramach wspólnoty swoje zadania podejmują diakonie:

- modlitwy,

- modlitwy wstawienniczej

- liturgiczna

- muzyczna

- gospodarcza

- jedności

Za każdą diakonią stoją odpowiedzialni za ich funkcjonowanie liderzy. Nad całością z proboszczowskim błogosławieństwem czuwa zarząd wspólnoty z duszpasterzem ks. Damianem Nowakiem, w skład którego wchodzą: Izabela i Piotr Falanowie, Bogusław Jachowicz, Monika i Andrzej Kaczmarscy.