Rzymskokatolicka Parafia
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Partyzantów 3
29-100 Włoszczowa
Diecezja kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

 

 

Prace w kościele i otoczeniu.

Remint Starej Plebanii
2019-03-23

Stara Plebania

Towarzystwo Pomoc Św. Brata Alberta – Koło Włoszczowskie,

Muzeum Regionalne, Świetlica dla organizacji pozarządowych.

Po wybudowaniu w latach siedemdziesiątych XX w. nowej plebanii, budynek starej został przeznaczony na inne cele duszpasterskie.

W lipcu 1992r. część pomieszczeń Starej Plebanii, została nieodpłatnie przekazana do użytku Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta w liczbie 52 członków, które zgodnie ze swoim statutem obejmuje opieką i troską najbiedniejszych wydając gorące posiłki od poniedziałku do piątku.

Działa w porozumieniu z OPS i Gminą we Włoszczowie.

Gmina Włoszczowa finansuje dwa etaty dla kucharek.

Do pomocy podsyła bezrobotnych.

1. OPS wydaje decyzje dla osób kwalifikujących się na gorące posiłki ok. 80, faktycznie wydawanych jest dla 150 do 200 osób.

Z gorących posiłków korzysta też Dom Środowiskowy we Włoszczowie.

Dużym wsparciem dla działalności Kuchni Św. Brata Alberta  są darczyńcy.

Sanepid ciągle niepokoił zamknięciem kuchni, która nie spełnia właściwych wymogów z obowiązującymi przepisami. W obecnym układzie pomieszczeń nie ma możliwości organizacji kuchni zgodnie z przepisami, dlatego Konserwator Wojewódzki wyraził zgodę na dostosowanie wnętrza do przepisów Sanepidu.

2. Wydawanie produktów z Banku Żywności w Kielcach dla  ok. 600 osób wg rozdzielnika OPS t. j. ok. 32 tony rocznie.

3. Towarzystwo objęło stałą pomocą w zaopatrzeniu w artykuły żywnościowe około 40 rodzin z miasta i okolicy.

Na parterze jest też zaplanowane Muzeum Regionalne, dla zachowania resztek pamięci poprzednich pokoleń. Przy okazji przebudowy i poważnego remontu zniszczonego budynku za zgodą Konserwatora została zaplanowana na poddaszu Świetlica dla organizacji pozarządowych. Projekt został zatwierdzony przez Woj. Konserwatora Zabytków w Kielcach    i Starostwo Powiatowe we Włoszczowie. Kosztorys wynosi      2 959 232,62 zł.

W parafii jest wiele organizacji;dziecięcych, młodzieżowych      i dorosłych, istnieje wolontariat, Oaza Rodzin. Są też organizowane Rejonowe Szkolenia Katechetów przez Diecezjalnych Wizytatorów Religii. Planowane jest organizowanie spotkań międzypokoleniowych seniorzy            i młodzież (Seniorzy przekazują tradycję – młodzież uczy obsługi pilota, komórki, komputera). Nie mamy dużej sali,    bo wiele pomieszczeń zostało oddanych na magazyny Towarzystwa Św. Brata Alberta. W parafii pracuje 5 księży,

1 siostra zakonna i 4 katechetów świeckich, którzy mają przygotowanie pedagogiczne

i mogą zajmować się różnymi organizacjami.

W odpowiedzi na Marszałkowski Program Partnerski Rewitalizacji Miast Powiatowych, Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek zaprosił parafię do udziału w tym programie. Cały program został przyjęty i będzie realizowany. Dofinansowanie jest na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny w tym projekcie to 739808,15 zł.

Specjalne zabezpieczenie obejmuje jeszcze dodatkowo 15%wartości. Nasz przetarg jest rozstrzygnięty pomyślnie      i jest podpisana umowa z wykonawcą. Kolejne przetargi         u naszych partnerów są rozstrzygane pomyślnie.

Zaplanowane prace już rozpoczynamy i chcielibyśmy zakończyć w 2019 r.

Podpisana umowa daje nam termin do 15 listopada 2020 r.