29-100 Włoszczowa
ul. Partyzantów 3
Diecezja Kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

::
więcej
  • Strona główna
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Prace w kościele i otoczeniu.
  • >
  • Sprawy gospodarcze

Prace w kościele i otoczeniu.

Sprawy gospodarcze

Data dodania: 2014-12-29

News

INWESTYCJE  PARAFIALNE  2014/15


W roku 2014 wykonaliśmy bardzo ważne i potrzebne inwestycje.

W Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP zostały wymienione wszystkie okna

t.j. 38 szt. Nowe okna zostały wykonane z drewna dębowego – klejonki i w nich zostały zamontowane szyby zespolone, które zapewniają ochronę ciepła. Kościół z wewnątrz i z zewnątrz bardzo dużo zyskał na swoim wyglądzie.

 

Drugą wykonaną inwestycją- to remont placu przy plebanii i podwórko gospodarczego przy kuchni. Został przeprowadzony remont kanalizacji, założono nową instalację doprowadzającą wodę, oraz instalacje odprowadzenia wód opadowych. Położona kostka nadała dostojny wygląd temu miejscu. Poza celem użytkowym – parkingiem, stanowi plac reprezentacyjny naszej parafii. Cieszymy się efektem zrealizowanych inwestycji.

 

Następnym etapem przygotowania Kościoła do malowania jest remont instalacji elektrycznej. Tablice rozdzielni bezpieczników i wyłączników nie spełniają normy aktualnych wymogów. Koniecznym jest ich wymiana na nowe spełniające aktualne normy. Duża część przewodów musi zostać wymieniona. Aby zrobić dobrą iluminację wnętrza Kościoła trzeba zamontować dodatkowe reflektory doświetlające ołtarze, sklepienie i filary. Doprowadzić do nich okablowanie.


Instalacja urządzeń alarmowych antywłamaniowych została zamontowana na zewnątrz tynku w korytkach. To musi być schowane w tynku ściany.

Trzeba zamontować instalację alarmową przeciwpożarową . W obecnym czasie istnieje konieczność monitoringu obiektu.

Zamontowane w Kościele monitory multimedialne powinny korzystać

z połączeń kablowych bo są sprawniejsze i pewniejsze, które też trzeba zamontować. Inwestycja będzie wymagała dużego nakładu pracy i będzie kosztowna. Prace te zostaną wykonane w nadchodzącym roku.

 

 

Obecnie przygotowywane są projekty malowania Kościoła. Przy tej okazji powstało pytanie co zrobić z istniejącą sztukaterią. W kaplicach między gzymsami znajdują się rzeźby stiuki. W nawie Kościoła w wielu miejscach brak jest analogicznych gzymsów, które kiedyś pewnie musiały być, i brak między nimi sztukaterii, która też pewnie była. Jak wykazały badania odkrywkowe przy sztukaterii nie była prowadzona praca restauratorsko-konserwatorska, tylko kilkakrotnie zostały zamalowane jakąś gęstą zaprawą wapienną co dało fatalny wygląd. Obecnie opracowujemy program prac restauratorsko-konserwatorskich dla istniejącej sztukaterii, oraz określenie zakresu odtworzenia stuków w nawie głównej Kościoła. Jeśli środki finansowe pozwolą to chciałbym, by ten zakres prac wykonać również w nadchodzącym roku, jako następny etap przygotowania do malowania Kościoła ( polichromia stropów

i marmuryzowania filarów).

                                                       

                                                                           Proboszcz.

                                           Ks. Zygmunt Pawlik