29-100 Włoszczowa
ul. Partyzantów 3
Diecezja Kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

::
więcej

Prace w kościele

News

Malowanie koscioła
2016-09-07

Czcigodni  Czciciele

             MB  OPIEKUNKI  RODZIN

            we  WŁOSZCZOWIE

 

 

Najstarsza część Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie została wybudowana w I poł. XVII w. na polecenie ówczesnego Prymasa Polski Abpa Macieja Łubieńskiego z Gniezna. Konsekracja odbyła się 27 grudnia 1648r.

W późniejszym czasie dobudowano boczne kaplice i dwie wieże. W 1784 r. kościół spalił się. Były wielkie zniszczenia. Nie wiemy czy i jaką miał polichromię.  Jeszcze w XVIII w. odbudowano świątynię. W XIX w. dobudowano jedną wieżę. W późniejszym czasie miejscowy artysta namalował polichromię. Około 30 lat temu przed kolejnym malowaniem konserwatorzy uznali, że ta polichromia nie przedstawia wartości artystycznej, czego domagają się przepisy kościelne, dlatego postanowiono ja usunąć i tak się stało. Ściany Kościoła zostały pomalowane w jednolitych barwach, najczęściej szarych – zimnych.

         Nadszedł czas by odnowić malowanie Kościoła.

Zgodnie z życzeniem Ks. Bpa Kazimierza Ryczana, by ten Kościół – Sanktuarium MB Opiekunki Rodzin, miał piękny wygląd postanowiłem dodać piękną nową polichromię. Zostały opracowane dwa projekty. Komisja konserwatorów jeden w krótkim czasie odrzuciła, a drugi uzyskał aprobatę, jednak polecono dokonać kilku korekt. Ostatecznie projekt został zatwierdzony. Chciałem by nowa piękna polichromia była naszym darem na Jubileusz  10 – lecia Koronacji Obrazu MB Opiekunki Rodzin, która przypada w czerwcu przyszłego roku. Stowarzyszenie księży w Diecezji „Ars Sakra” do którego należę, tym księżom, którzy mają kościoły zabytkowe zaoferowało pomoc w pozyskaniu dofinansowania na prace w kościele.  W poprzedniej transzy pomocy Unijnej na lata 2007 – 2013 uzyskano dofinansowanie do 32 kościołów drewnianych i gotyckich. Dało to piękny efekt - wyremontowano te kościoły. W obecnej transzy na lata 2014 -2020 na początku roku złożono wniosek u Marszałka Województwa o dofinansowanie prac restauratorko – konserwatorskich w 30 kościołach. Wniosków zostało złożonych bardzo dużo i mimo, że wniosek Ars Sakra zakwalifikował się na dofinansowanie, jednak nie otrzymaliśmy dotacji, kazano czekać na następny nabór wniosków i następną pulę pieniędzy. Nie mamy pewności, że tym razem otrzymamy. Z malowaniem nie mogliśmy dłużej czekać, dlatego zgodnie                            z procedurami rozpoczęliśmy malowanie kościoła. Kosztorys nowej polichromii wynosi                      700 tyś. zł. Jest to suma bardzo wysoka i parafia sama z tym sobie nie poradzi dlatego szukam pomocy i bardzo proszę o wsparcie finansowe tej inwestycji.

         Łączę pozdrowienia i zapewniam o pamięci w modlitwie.

                                                                                                                                                                            Proboszcz.                                                                                                         Ks. Zygmunt Pawlik

 

PARAFIA   RZYMSKOKATOLICKA    p.w. Wniebowzięcia NMP                                       29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 3.         NA CELE KULTU                                            Bank Spółdz. we Włoszczowie Nr Konta 34 8525 0002 0000 0010 5314 0003

Włoszczowa 2016-09-07

News

Sprawy gospodarcze
2014-12-29

INWESTYCJE  PARAFIALNE  2014/15


W roku 2014 wykonaliśmy bardzo ważne i potrzebne inwestycje.

W Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP zostały wymienione wszystkie okna

t.j. 38 szt. Nowe okna zostały wykonane z drewna dębowego – klejonki i w nich zostały zamontowane szyby zespolone, które zapewniają ochronę ciepła. Kościół z wewnątrz i z zewnątrz bardzo dużo zyskał na swoim wyglądzie.

 

Drugą wykonaną inwestycją- to remont placu przy plebanii i podwórko gospodarczego przy kuchni. Został przeprowadzony remont kanalizacji, założono nową instalację doprowadzającą wodę, oraz instalacje odprowadzenia wód opadowych. Położona kostka nadała dostojny wygląd temu miejscu. Poza celem użytkowym – parkingiem, stanowi plac reprezentacyjny naszej parafii. Cieszymy się efektem zrealizowanych inwestycji.

 

Następnym etapem przygotowania Kościoła do malowania jest remont instalacji elektrycznej. Tablice rozdzielni bezpieczników i wyłączników nie spełniają normy aktualnych wymogów. Koniecznym jest ich wymiana na nowe spełniające aktualne normy. Duża część przewodów musi zostać wymieniona. Aby zrobić dobrą iluminację wnętrza Kościoła trzeba zamontować dodatkowe reflektory doświetlające ołtarze, sklepienie i filary. Doprowadzić do nich okablowanie.


Instalacja urządzeń alarmowych antywłamaniowych została zamontowana na zewnątrz tynku w korytkach. To musi być schowane w tynku ściany.

Trzeba zamontować instalację alarmową przeciwpożarową . W obecnym czasie istnieje konieczność monitoringu obiektu.

Zamontowane w Kościele monitory multimedialne powinny korzystać

z połączeń kablowych bo są sprawniejsze i pewniejsze, które też trzeba zamontować. Inwestycja będzie wymagała dużego nakładu pracy i będzie kosztowna. Prace te zostaną wykonane w nadchodzącym roku.

 

 

Obecnie przygotowywane są projekty malowania Kościoła. Przy tej okazji powstało pytanie co zrobić z istniejącą sztukaterią. W kaplicach między gzymsami znajdują się rzeźby stiuki. W nawie Kościoła w wielu miejscach brak jest analogicznych gzymsów, które kiedyś pewnie musiały być, i brak między nimi sztukaterii, która też pewnie była. Jak wykazały badania odkrywkowe przy sztukaterii nie była prowadzona praca restauratorsko-konserwatorska, tylko kilkakrotnie zostały zamalowane jakąś gęstą zaprawą wapienną co dało fatalny wygląd. Obecnie opracowujemy program prac restauratorsko-konserwatorskich dla istniejącej sztukaterii, oraz określenie zakresu odtworzenia stuków w nawie głównej Kościoła. Jeśli środki finansowe pozwolą to chciałbym, by ten zakres prac wykonać również w nadchodzącym roku, jako następny etap przygotowania do malowania Kościoła ( polichromia stropów

i marmuryzowania filarów).

                                                       

                                                                           Proboszcz.

                                                                  Ks. Zygmunt Pawlik

News

Wymiana okien
2014-03-29

Okna Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie.

 

Włoszczowa jest bardzo uboga w zabytki, dlatego tak cenny zabytek, jak Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie wpisany do Rejestru Zabytków musi być w szczególny sposób otoczony naszą troską.                

W latach siedemdziesiątych ub. wieku bardzo modnym i w przekonaniu wielu dobrym rozwiązaniem były żelazne okna. Montowano je od budynków gospodarczych, do hal fabrycznych, a nawet kościołów. Na tych oknach bardzo często występuje wykraplanie wody - roszenie, a zimą ich zamarzanie. Woda ta wsiąka w ściany co powoduje degradacje murów, nawet porost chwastów. Konieczna jest termomodernizacja dla ochrony ciepła w ogrzewanym Kościele, ale jeszcze bardziej dla zabezpieczenia przed zawilgoceniem ścian.                           

Czasem montowano okna żelazne – o podwójnej framudze połączone kilkucentymetrowymi dyblami, o podwójnym szkleniu. Takie rozwiązanie       w miarę dobrze się sprawdziło.

Na moją prośbę WOJEWÓDZI  KONSERWATOR  ZABYTKÓW wydał zalecenia na wykonanie nowych okien. Mają to być okna drewniane zgodnie z epoką i stylem Kościoła, z szybami zespolonymi, dla usunięcia zawilgocenia, oraz ochrony ciepła w Kościele. Sposób wykonania tych okien był bardzo szczegółowo omawiany z wykonawcą dla uzyskania pożądanych efektów. W nowobudowanym (od 1977r.) kościele w Klimontowie k/ Proszowic zastosowano żelazne okna. Mimo zamontowania witraży okna były przyczyną zawilgocenia i niszczenia ścian. Wyżłobiliśmy bruzdy między framugą okna a ścianą w którą na silikonie została wciśnięta plastikowa listwa – narożnik - dla zabezpieczenia ścian przed zawilgoceniem. Dopiero gdy w 2000 r. zamontowaliśmy po zewnętrznej stronie okna drewniane  z zespolonymi szybami, uzyskaliśmy właściwy efekt.  W Koniecpolu – Chrząstowie w nowym kościele już w 2012r. wymieniono żelazne okna. Stan techniczny naszych żelaznych okien jest jeszcze dobry, ale chodzi o negatywne ich oddziaływanie na  ściany całej budowli. Kościół jest Domem Bożym, Mieszkaniem Chrystusa. Sądzę, że nikt z nas nie chciałby mieć takich okien w swoim mieszkaniu.                      

Załączam kilka zdjęć dla pełniejszego przedstawienia tego tematu.

 

                                                                                                     Proboszcz.

 

                                                                                              Ks. Zygmunt Pawlik

 

Włoszczowa 2014-03-27

News

Prace wokół plebanii
2014-08-10

Prace na placu przy plebanie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Większość prac ziemnych została już wykonana. Podsypka kamienna jest gruba, dostosowana do transportu o wysokim tonażu, bo czasem takie się zdarzają, zwłaszcza transporty dla biednych, które  rozdziela Towarzystwo Św. Brata Alberta wg rozdzielnika Opieki Społecznej.