29-100 Włoszczowa
ul. Partyzantów 3
Diecezja Kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

::
więcej

Informacje

NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO i TYDZIEŃ BIBLIJNY
2020-04-25

W niedzielę 26 kwietnia przeżywamy IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego i rozpoczynamy Tydzień Biblijny. Zachęcamy, aby czytać Ewangelię według św. Mateusza i Księgę Mądrość Syracha.

Przez cały tydzień o godz. 2015 (przed modlitwą różańcową) będziemy mogli uczestniczyć w celebracji Słowa Bożego online z naszego kościoła.

Słowo Boże jest żywe. Kiedy otwierasz i czytasz Biblię, mówi do Ciebie – Bóg.

Dekret Ks. Bp w sprawie I Komunii Św.
2020-04-20

Kielce, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Nr OA – 52/20

DEKRET

W związku ze stanem epidemii, niezależnie od decyzji o ewentualnym jego odwołaniu oraz otwarciu szkół, zarządzam, co następuje:

1. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej należy organizować w miesiącach powakacyjnych;

2.Termin i forma tych uroczystości będzie uzależniona od decyzji księdza proboszcza, w porozumieniu z rodzicami;

3. Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej odbywa się poprzez katechezę domową, na podstawie materiałów wskazanych rodzicom przez proboszcza lub katechetę.

† Jan Piotrowski

BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII

Niedziela Zmartwychwstania
2020-04-11

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Niech w naszych sercach, rodzinach i domach

będzie więcej nadziei.

A nadzieja zawsze przychodzi od Boga!

 

#zostańwdomu

Wielkanoc – transmisja Mszy Świętej on-line:

6.00, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00 i 18.00.

Wielka Sobota
2020-04-10

7.00 - 22.00 - ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM
#zostańwdomu

19.00 - TRANSMISJA ON-LINE WIGILII PASCHALNEJ


   Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) oraz Komisja Episkopatów
Wspólnoty Europejskiej (COMECE), w uzgodnieniu z Sekretariatem Stanu
Stolicy Apostolskiej, wystąpiła z inicjatywą - „Światło nadziei dla świata".
    Przewodniczący ww. gremiów zwracają się z prośbą o zapalenie świecy
w oknach mieszkań i domów w krajach Europejskich, podczas Wigilii Paschalnej,
w geście jedności wszystkich katolików, którzy z powodu epidemii koronawirusa
nie mogą, uczestniczyć w celebracji.
    Światło to w szczególny sposób wskazuje na nadzieje, gdyż przywodzi na
myśl świecę paschalną - symbol Chrystusa Zmartwychwstałego, dawcy wszelkiego
dobra, pokoju i życia.

Wielki Piątek Męki Pańkiej
2020-04-09

#zostańwdomu

17.00 - DROGA KRZYŻOWA i LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
do 22.00 - ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM

Msza Wieczerzy Pańskiej
2020-04-09

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna liturgię Triduum Paschalnego. O godz. 18.00 sprawowaliśmy Eucharystię, która była transmitowana on-line z naszego Sanktuarium. Dziękujemy wszystkim za duchową łączność na modlitwie oraz stosowanie się do obowiązującego rozporządzenia. Z racji dzisiejszego dnia kapłańskiego otrzymaliśmy wiele telefonów, smsów i maili z życzeniami. Bóg zapłać Wam Drodzy Parafianie za wszelką życzliwość, dobre słowo i modlitwę.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW W RODZINIE
2020-04-04

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW

PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM

 

Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:  

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Wszyscy żegnają się i odpowiadają:

 

Amen.

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

 

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Ojciec rodziny bądź przewodniczący może skierować do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:

 

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie,
w świątyniach gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

 

Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego.

 

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”
(Mt 6,31ab.32b-33).

 

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:

 

W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich  przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my – pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

 

Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…

 

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:

 

            Panie Jezu, ty w dzień przed  męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.

            Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.

            Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

            Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

Komunikat dotyczący I Piątków i I Sobót Miesiaca.
2020-04-02

KOMUNIKAT

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca

w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

·prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie[1];

·w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe[2];

·dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

·zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia)[3], a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać[4].

Bp Adam Bałabuch

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego

i Dyscypliny Sakramentów KEP

Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.[1] Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński "Notitiae" 37 (2001) 190-194).

[2] Święta Kongregacja Soboru, "Tricenario Gregoriano". Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 [AAS 59 (1967), s. 229-230.]

[3] Por. Breviarium Fidei (2002), nr 296.

[4] Por. KKK 1452.

« 1 2 3 4 5
...
51 »