Rzymskokatolicka Parafia
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Partyzantów 3
29-100 Włoszczowa
Diecezja kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

 

 

Informacje

WIELKANOCNY ZEGAR PASCHALNY
2021-04-09

Wielkanoc to spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym, Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. W jaki sposób „wspominać”, upamiętniać, celebrować wydarzenia paschalne? Pomyśl sam – najlepiej działa własny pomysł, swój plan, który później zrealizujesz. Ale jeżeli nic nie przychodzi/przyjdzie do głowy i do serca, to skorzystaj z poniższej propozycji.

Zegar Wielkanocy można odmawiać na trzy sposoby:

  1. W wymiarze dobowym: po prostu sięgnąć do „spisu tekstów”, np. skoro dzisiaj 16 dzień miesiąca, to przeczytać cytat nr 16 (Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, z listu świętego Pawła apostoła), dodać do niego Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i wezwanie z Tajemnicy szczęścia świętej Brygidy Szwedzkiej: „Jezu, Miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nad nami!” I tak przez całą Wielkanoc… przez cały rok… przez całe życie!
  2. W wymiarze godzinowym: gdy przypomnisz sobie o wielkanocnym zegarze, sprawdź godzinę i sięgnij do Biblii, np. o 9:45 „pomyślało mi się” o tym, że żyjemy w Wielkiej Nocy, więc odszukałem cytat nr 45 (Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, znowu święty Paweł) i odmówiłem swoje modlitwy…
  3. Trzeci sposób: odmawiam swoje wielkanocne pacierze według kolejności tekstów, czyli od 1 do 60 (od Ewangelii według świętego Jana do Janowej Apokalipsy). Warto do przeżywania takich okruchów paschalnej radości zaprosić innych, np. posyłając esemesa z „myślą dnia” do swojego przyjaciela. Skąd jednak wziąć 60 przyjaciół…? Na początek wystarczy dwunastka. Jak w Ewangelii…!

 

SPIS TEKSTÓW

 1) Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (J 21, 17)

 2) Nasza ojczyzna jest w niebie (Flp 3, 20)

 3) Zostań z nami (Łk 24, 29)

 4) Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Godów Baranka (Ap 19, 9)

 5) Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5, 5)

 6) Łaską jesteście zbawieni przez wiarę (Ef 2, 8)

 7) Pan rzeczywiście zmartwychwstał (Łk 24, 34)

 8) Wiem, komu uwierzyłem (2 Tm 1, 12)

 9) Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności (1 J 1, 5)

10) Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19)

11) Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16, 16)

12) Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie Moimi świadkami (Dz 1, 8)

13) Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2, 4)

14) Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają (Hbr 11, 6)

15) Powszechnie o was wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc (2 Kor 3, 3)

16) Wolą Bożą jest wasze uświęcenie (1 Tes 4, 3)

17) Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj: zmartwychwstał (Łk 24, 5)

18) Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje (1 Kor 13, 7-8)

19) Pójdź za Mną (J 21, 19)

20) Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego (Dz 14, 22)

21) Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy (1 Tm 6, 10)

22) Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć (1 P 5, 8)

23) Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów (1 J 1, 18)

24) Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła (1 Tes 5, 22)

25) Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! (Rz 12, 9)

26) Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! (Ef 5, 8)

27) Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę (Kol 3, 23)

28) Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! (Dz 3, 6)

29) Unikaj światowej gadaniny, albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać do bezbożności (2 Tm 2, 16)

30) Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie potrafimy się modlić, tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (Rz 8, 26)

31) Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków (Jk 2, 26)

32) Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! (Ga 4, 6)

33) Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu (Dz 20, 35)

34) Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym (Rz 14, 17)

35) Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność (2 Kor 3, 17)

36) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13)

37) Przestań płakać: oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgą i siedem jej pieczęci (Ap 5, 5)

38) W Jego imię głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów (Łk 24, 47)

39) I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4, 12)

40) Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5, 20)

41) I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie (Ap 21, 4)

42) Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (1 Kor 3, 16)

43) Jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana (2 Kor 5, 6)

44) Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20)

45) Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1Kor 9, 16)

46) Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu (Hbr, 3, 13)

47) Panie Jezu, przyjmij ducha mego! (Dz 7, 59)

48) Smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu (2 Kor 7, 10)

49) Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem (Flp 2, 12)

50) W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk (1 J 4, 18)

51) A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20)

52) Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8, 31)

53) Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! (1 Kor 1, 26)

54) Kto nie chce pracować, niech też nie je (2 Tes 3, 10)

55) Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do tego zostałeś powołany (1 Tm 6, 12)

56) Pan mój i Bóg mój! (J 20, 28)

57) Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12, 21)

58) Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący (Ap 1, 8)

59) Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samego – cześć i chwała na wieki wieków! (1 Tm 1, 17)

60) Amen. Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20)

CZAS UCIEKA – WIECZNOŚĆ CZEKA!

Cztery okruchy wieczności. List z par. Kielce - Białogon.
2021-03-24

W czasach apostolskich Kościoły wysyłały do siebie listy. Ta eklezjalna epistolografia jest świadectwem wiary i jedności Kościoła. Ludzie listy piszą… a przynajmniej mogliby. Kościół z Laodycei do Kościoła w Koryncie, Kościół w Kolosach do Kościoła w Smyrnie, a Kolosanie do Tesaloniczan. Et cetera, et cetera. Warto wskrzesić ten apostolski zapał epistolograficzny… i dlatego piszemy ten krótki list:

List Kościoła Przemienienia Pańskiego na Białogonie

do Kościoła Wniebowziętej Matki Bożej we Włoszczowie

Z wielką zazdrością patrzymy w stronę Waszej Matki Bożej Włoszczowskiej, Opiekunki Rodzin. W połowie XVII wieku objawiła się dzieciom, w towarzystwie Świętego Józefa i Świętego Joachima. Skoro Objawienie Pańskie, popularnie nazywane Świętem Trzech Króli, zaprasza nas, byśmy oznaczali swoje drzwi napisem:

K + M + B albo J + M + J (Jezus + Maryja + Józef),

to może przed uroczystością Matki Bożej Włoszczowskiej warto – wspominając objawienia sprzed prawie czterech wieków – umieścić na drzwiach naszych domów (gdzie, jak gdzie, ale we Włoszczowie to dobry pomysł) inny napis:

M + J + J

(Maryja + Józef + Joachim),

Co prawda nieustannie wspominamy Matkę Najświętszą, nie tylko różańcowo, co prawda obchodzimy Rok Świętego Józefa, który pomimo milczenia przemawia do nas jako Opiekun Kościoła, jednak Święty Joachim nadal pozostaje w cieniu. Gdzie, jak gdzie, ale we Włoszczowie wspominajmy go w ramach Nowenny przed Odpustem Matki Bożej Włoszczowskiej (9 dni z modlitwą Pod Twoją obronę), rozmyślając nad czterema naukami Świętego Joachima, czyli czterema okruchami wieczności:

Po pierwsze: ZAPOMNIJ O SOBIE – niechaj miłość zwycięży egoizm!

Po drugie: ZASŁUCHAJ SIĘ W BOGA – niechaj napełni Cię moc Jego Ewangelii!

Po trzecie: ZAKOCHAJ SIĘ W EUCHARYSTII – i bądź dobry jak chleb!

Po czwarte: ZACHWYĆ SOBĄ INNYCH – miej odwagę, aby być misjonarzem Jezusa!

Cztery nauki Świętego Joachima, patrona od pokory i mądrości (i jeszcze nauczyciela miłości i odwagi) to cztery okruchy wieczności dla naszych stęsknionych Boga dusz. Subtelne iskierki wiary, którym patronuje Święty Joachim. Po prostu: pełne prostoty „joachimki” – aby je usłyszeć musisz przybyć do Włoszczowy, tutaj jest źródło łaski dla nas i dla naszych rodzin.

 

Renowacja wieży
2021-03-13

W najbliższym czasie rozpocznie się wymagany od dawna  remont wieży na dachu naszego kościoła.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2021
2021-03-13

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w dniach 21-24 marca. Poprowadzi je ks. dr hab. Stefan Radziszewski. Szczegółowy plan: https://www.parafia-wloszczowa.pl/rekolekcje-wielkopostne-2021-r.,57

Imieniny Ks. Kapelana Tomasza
2021-03-09

W dniu imienin ks. Tomasza modliliśmy się w Jego intencji. Na koniec Mszy św. przyszedł czas na życzenia. Delegacje życzyły Solenizantowi przede wszystkim zdrowia i wytrwałości w posłudze kapłańskiej. Nie zabrakło również podziękowań za dotychczasową posługę wśród chorych i cierpiących w Szpitalu, Hospicjum i w Domu Pomocy Społecznej.

NAUKI PZEDMAŁŻEŃSKIE 2021
2021-03-02

Nauki przedmałżeńskie odbywać się będą w sali na plebanii     (w niedzielę bezpośrednio po Mszy św. o godz. 15.00).

Terminy spotkań: 7, 14, 21 i 28 marzec 2021 r.

 

Warunkiem wydania zaświadczenia jest obecność na wszystkich zajęciach.

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2021
2021-02-27

Trasa : Włoszczowa - Piekoszów

Start : 26 marzec 2021 r. (kościół - Msza Święta o godz. 20.00)

Zapisy: www.edk.org.pl

Więcej informacji: tel. 797 562 280

« 1 2 3 4
...
55 »