Rzymskokatolicka Parafia
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Partyzantów 3
29-100 Włoszczowa
Diecezja kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

 

 

Informacje

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
2022-04-23

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Jakie łaski można otrzymać w niedzielę Miłosierdzia Bożego?

W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”.

Pan Jezus obiecał także łaski doczesne

Pan Jezus powiedział, że w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). W tym dniu wszyscy ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero się nawracają, mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie Pan Jezus na to święto przygotował. Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw, których zakres nie został ograniczony. Ludzie ufający mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Łaski potrzebne do zbawienia są zawsze zgodne z wolą Bożą, bo Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie. Tak więc w święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnością.

Zadanie dla wiernych

W dniu święta (pierwsza niedziela po Wielkanocy) obraz Miłosierdzia ma być uroczyście poświęcony i publicznie uczczony, a kapłani mają mówić kazania o miłosierdziu Bożym i budzić ufność w duszach. Wierni winni ten dzień przeżywać z czystym sercem, w duchu tego nabożeństwa, a więc w postawie ufności wobec Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu (Dz. 742).

Dlaczego Niedziela Miłosierdzia to akurat ten dzień?

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w bezpośrednim sąsiedztwie liturgii męki i zmartwychwstania Chrystusa podkreśla źródło i motyw przeżywanych tajemnic wiary. Jest nim, oczywiście, miłosierdzie Boga. Inaczej mówiąc – nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga. Ten związek dostrzegła św. Siostra Faustyna, która w „Dzienniczku” napisała: Widzę, że złączone jest dzieło odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan (Dz. 89).

Po raz pierwszy Pan Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta w Płocku, gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę – mówił w lutym 1931 roku do Siostry Faustyny – aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49). W następnych latach Pan Jezus powracał do tej sprawy w kilkunastu objawieniach, w których nie tylko określił miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, ale także podał przyczynę jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz łaski do niego przywiązane.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(Odmawiamy na zwykłej cząstce różańca)1 raz (tylko na początku)
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga...


Na dużych paciorkach
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach
Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata

3 razy (na zakończenie)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem...

Koronkę podyktował Pan Jezus św. Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 r. jako modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego, za grzechy nasze, naszych bliskich i całego świata.

Obietnice:
"Zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki. Przez nią podoba mi sie dać wszystko, o co mnie prosić będą zatwardziali grzesznicy. Gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: gdy dusza ujrzy i pozna cieżkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego Miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo dla mojego litościwego Serca. One mają pierwszeństwo do mojego Miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała Miłosierdzia mojego, nie zawiodła się, ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. Napisz: gdy tę koronkę odmawiać będą przy konających, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel Miłosierny" (Dz. 1541)

"Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego." (Dz. 687)

"Każdą duszę, która odmawiać będzie tę koronkę, bronię w godzinie śmierci jako swej chwały. (...) Kiedy przy konającym inni odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę." (Dz. 811)

Rekolekcje Wielkopostne 2022
2022-03-31

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
„POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA ”

Sobota – 2.04.2022 r.
Godz. 1800 – Msza Św. na rozpoczęcie rekolekcji.
                     Adoracja  z „Emmanuelem”.

 

Niedziela – 3.04.2022 r.
Godz. 730 – Msza Św. – nauka ogólna
           900 – Msza Św. – nauka dla młodzieży
         1030 – Msza Św. – nauka dla dzieci
         1200 – Msza Św. – nauka ogólna
         1500 – Msza Św. – nauka ogólna
         1630 – Droga Krzyżowa
         1740– Gorzkie Żale. Nauka (Pasyjna)
         1800 – Msza Św.

 

Poniedziałek – 4.04.2022 r.
Godz. 630 – Msza Św. – nauka ogólna
          830 – Nauka dla Szkoły Podstawowej kl. IV – VIII
          950 – Nauka dla Szkoły Podstawowej kl. 0 – III
        1030 – Nauka Szkół Średnich – LO Sikorski
        1130 – Nauka Szkół Średnich – Czarniecki i ZDZ
        1700 – Msza Św. nauka ogólna
        1830 – Msza Św. nauka ogólna

 

Wtorek – 5.04.2022 r.
Godz. 630 – Msza Św. nauka ogólna
          830 – Nauka dla Szkoły Podstawowej kl. IV – VIII
          950 – Nauka dla Szkoły Podstawowej kl. 0 – III
        1030 – Nauka Szkół Średnich – LO Sikorski
        1130 – Nauka Szkół Średnich – Czarniecki i ZDZ
        1700 – Msza Św. nauka ogólna
        1830 – Msza Św. nauka ogólna

 

Środa – 6.04.2022 r.
Godz. 630 – Msza Św. nauka ogólna
          830 – Msza Św. - Szkoła Podstawowa kl. IV – VIII
          950 – Msza Św. - Szkoła Podstawowa kl. 0 – III
        1030 – Msza Św. - Szkoła Średnia – LO Sikorski
        1130 – Msza Św. - Szkoła Średnia – Czarniecki i ZDZ
        1515 – Msza Św. nauka dla chorych 
        1700 – Msza Św. nauka ogólna
        1830 – Msza Św. nauka ogólna. – Zakończenie.

Spowiedź codziennie w czasie Mszy św. i nauk rekolekcyjnych.

 

 

Wielki Post
2022-02-28

W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa:

DROGA KRZYŻOWA:

      Dla dorosłych – piątek godz. 1830

                                - niedziela godz. 1630

      Dla dzieci – środa godz. 1830

 

GORZKIE  ŻALE  z kazaniem pasyjnym – niedziela godz. 1740

02.04.2022
2022-03-30

 

02.04.2022 przypada 17 r. śm. św. Jana Pawła II Wielkiego.

Zapraszamy na czuwanie modlitewne do naszego Sanktuarium w sobotę na godz. 2100

PACZKA DLA UKRAINY
2022-03-13

 

https://kielce.caritas.pl/wp-content/uploads/2022/03/paczka_dla_ukrainy-1536x866.jpg

CARITAS - PACZKA DLA UKRAINY

    Caritas rozpoczyna zbiórkę rzeczową Paczka dla Ukrainy. Gotowe paczki, o wadze do 18 kg i maksymalnych wymiarach 53x40x30 cm, można dostarczać do placówek Caritas. Caritas opracowała listę produktów, według której należy przygotować paczkę. Są na niej głównie artykuły spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia, a także artykuły higieniczne. Przygotowanie paczki według wskazówek dotyczących liczby i rodzaju konkretnych produktów pozwoli na zapewnienie podstawowego zaopatrzenia dla kilkuosobowej rodziny na tydzień.

      Z ofiar składanych do puszki na Ukrainę przygotowujemy paczki o długim terminie ważności, które będą przekazane na Ukrainę przez Caritas. Jeżeli ktoś chciałby indywidualnie przygotować taką paczkę, to dysponujemy wytycznymi, co do zalecanej zawartości paczki i odpowiednimi kartonami.

 

Proponowane produktu do umieszczenia w gotowej paczce

   
 

WAŻNE! Waga zapakowanych towarów nie powinna przekroczyć 18 kg!

 
           
           

L.p.

Nazwa produktu

Sugerowana ilość opakowań

waga jednostkowa (kg)

Waga (kg)

 

1

makaron

1

0,5

0,5

 

2

ryż/kasza

2

0,4

0,8

 

3

cukier

1

1

1

 

4

konserwy/puszki mięsne/pasztet

3

0,3

0,9

 

5

herbata (40 torebek)

1

0,05

0,05

 

6

pieczywo chrupkie

2

0,2

0,4

 

7

mleko UHT

2

1

2

 

8

zupy Instant

4

0,07

0,28

 

9

owsianki instant

4

0,03

0,12

 

10

orzechy/bakalie

2

0,2

0,4

 

11

batony energetyczne/owsiane

4

0,04

0,16

 

12

paluszki,krakersy

2

0,1

0,2

 

13

dania gotowe o długim terminie

2

0,8

1,6

 

14

kaszki dla dzieci

2

0,2

0,4

 

15

słoiczki dla dzieci

4

0,125

0,5

 

16

soczki dla dzieci (w opakowaniu plastikowym)

2

0,33

0,66

 

17

musy owocowe

2

0,12

0,24

 

18

biszkopty

1

0,12

0,12

 

19

szampon i żel pod prysznic 2 w 1 dla dzieci

1

0,5

0,5

 

20

papier toaletowy

1

0,8

0,8

 

21

chusteczki higieniczne (wagon)

1

0,3

0,3

 

22

chusteczki nawilżone

2

0,4

0,8

 

23

podpaski

1

0,04

0,04

 

24

mydło w kostce

2

0,09

0,18

 

25

szczoteczki do zębów

2

0,01

0,02

 

26

pasta do zębów

1

0,1

0,1

 

27

żel pod prysznic (zapach uniwersalny)

1

0,5

0,5

 

28

szampon (unisex)

1

0,4

0,4

 

29

plastry z opatrunkiem do cięcia

2

0,02

0,04

 

30

woda utleniona

2

0,1

0,2

 

31

grzebień/szczotka do włosów

1

0,01

0,01

 

32

żel antybaktryjny

2

0,1

0,2

 

33

świeca

5

0,3

1,5

 

34

zapałki

5

0,05

0,25

 
 

RAZEM

   

16,17

 

 

 

WIECZÓR Z EMMANUELEM
2022-03-12

Z dnia na dzień obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Zmęczeni czasem pandemii z niedowierzaniem, lękiem i poczuciem bezsilności patrzymy w stronę Ukrainy. Jako ludzie wiary wiemy, że tylko w Jezusie możemy pokładać całą naszą nadzieję. Dlatego w najbliższą sobotę po wieczornej Mszy Św. chcemy trwać na modlitwie wstawiając się za Ukrainę przed Tym, który zabiera lęk, daje pokój i szczególnie teraz posyła nas, swoich świadków byśmy nieśli Go dalej…              Przyjdź i spędź ten wieczór z Emmanuelem.

Pomoc dla Ukrainy
2022-02-26

W związku z inwazją rosyjską na Ukrainę, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wzywa cały Kościół, aby wyrazić solidarność z narodem ukraińskim. Odnosząc się do prośby Ojca Świętego Franciszka, aby Środa Popielcowa była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą, zarówno w najbliższą niedzielę 27.02.2022 r. jak i Środę Popielcową po każdej Mszy Świętej będzie przeprowadzona zbiórka do puszek na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.

 

Zebrane środki zostaną przekazane do Caritas Polska za pośrednictwem Caritas Diecezjalnej.
Ofiary przekazujemy do Caritas Kieleckiej – wpłaty w sekretariacie lub na konto:

ING Bank Śląski   21 1050 1416 1000 0005 0011 5811
z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy".

Kolęda 21-22
2021-12-24

https://e-religijne.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_a8624a409eb93d9d95806fff3b726c93.jpg

Drodzy Parafianie!

W Kościele w Polsce trzeci już rok pochylamy się nad Tajemnicą Eucharystii. Od 28 listopada 2021r. przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”, który ma umocnić naszą wiarę w to, że Najświętsza Ofiara, która uobecnia sie na Ołtarzu, wyjednywa nam u Boga konkretne łaski, a my sami przez udział w Eucharystii odmieniamy nasze serca. Niech wiec te nadchodzące święta Narodzenia Pańskiego, w których celebrujemy to co wyznajemy w Credo, że Pan Jezus – Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej: dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem, będzie dla nas radością serca. Dalej niech radością naszego serca i budowaniem relacji najpierw przed Bogiem w naszych rodzinach, będzie co niedzielny udział w tych zbawczych misteriach, kiedy możemy przyjąć Pana do serc i pokrzepić się, by nie ustać w drodze budowania jedności w naszych rodzinach, miejscach pracy i wszędzie tam, gdzie jesteśmy posłani by wprowadzać pokój Chrystusowy. Przyjmijcie kochani serdeczne życzenia i dar Bożego błogosławieństwa dla Waszych Rodzin na nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego i Nowy Rok, a Maryja, Pani Włoszczowska, Opiekunka Rodzina niech oręduje za Wami i umacnia Wasze więzi rodzinne.

Ks. Prał. Zygmunt Pawlik – Proboszcz
Ks. Marcin Piotrowski
Ks. Paweł Smolarczyk
Ks. Damian Nowak

Boże Narodzenie 2021r.

MODLITWA RODZINY W DOMU

Dobry i miłosierny Boże, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia, umacniaj nasza wiarę, a w smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą. Amen.

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wierzę w Boga …

Msze Święte Kolędowe w intencji Parafian o godz. 1730

Data

Mieszkańcy Parafii

28.12.2021

Kuzki i Ewina, Motyczno i Danków Mały.

29 .12.2021

ul. Mickiewicza, ul. Kilińskiego, ul. Czarnieckiego, ul. Koniecpolska

ul. Sobieskiego i ul. Biernackiego.

30.12.2021

ul. Strażacka, ul. Wesoła, ul. Świeża, ul. Sadowa, ul. Południowa,
ul. Polna
, ul. Ogrodowa, ul. Głowackiego, ul. Spokojna.

   3.01.2022

ul. Plac Wolności, ul. Kościuszki, ul. Pocztowa, ul. Żwirki, ul. Wigury,
ul. 1 Maja
, ul. Partyzantów, ul. Konopnickiej.

4.01.2022

ul. Dębowa, ul. Młynarska, ul. Śliska, ul. Nowa, ul. Mleczarska,

ul. Targowa, ul. Słowackiego, ul. Góral, ul. Zachodnia, ul. Tęczowa,

ul. Topolowa.

5.01.2022

ul. Przedborska, ul. Wąska, ul. Reja, ul. Kraszewskiego, ul. Dygasińskiego, ul. Tuwima.

7.01.2022

ul. Fredry, ul. Orzeszkowej, ul. Makuszyńskiego, ul. Witosa,
ul. Norwida
, ul. Sienkiewicza, ul. Sienkiewicza bloki nr 32 i 40.

10.01.2022

ul. Śląska, ul. Dworcowa, ul. Wiśniowa, oś. Broniewskiego: 1 i 2.

11.01.2022

Os. Broniewskiego: 3, 4, 5, 6, 8 i 9.

12.01.2022

Os. Broniewskiego: 10, 11, 12, 13, 16, 15, 17 i 18.

13.01.2022

oś. Broniewskiego: 19, 20, 21, 22 i 23.

14.01.2022

Od 1600 na indywidualne zgłoszenia w domach.

Troska o sprawy Kościoła należą do obowiązków każdego parafianina.                                  

Od marca 2019r. dotknęła nas pandemia Koronawirusa  Covid 19, która cięgle z różnym natężeniem  sieje niepokój w wielu sercach. Ograniczyła ona udział w liturgii Mszy Św.

 i innych nabożeństwach w Kościele. W Roku Eucharystii ograniczyła możliwość przystępowania do sakramentów, zwłaszcza Komunii Św. W tej sytuacji ratunkiem są Msze Św. i nabożeństwa transmitowane przez TV i Internet. Nasza parafia ciągle transmituje przez Internet www.parafia-wloszczowa.pl wszystkie Msze Św. i nabożeństwa. Wielu ludzi korzysta z tej transmisji. Wszystkie posługi duszpasterskie; Rekolekcje Wielkopostne, I Komunia Św., Bierzmowanie i odpusty były systematycznie wypełniane.
W Adwencie przeżyliśmy rekolekcje przygotowujące nas do Radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Wielu parafian korzystało z nich w Kościele, ale była też duża grupa korzystających z przekazu kamery.

Drugim bardzo ważnym elementem funkcjonowania parafii są sprawy materialne. Pandemia spowodowała znaczny spadek ofiar na tace. Bieżące wydatki utrzymania parafii
są bardzo duże. Są inwestycje, które kosztują, ale po ich zakończeniu tyko się nimi cieszymy, jak np. malowanie kościoła, czy inne prace konserwatorskie. Są jednak inwestycje, których eksploatacja nadal kosztuje jak np. ogrzewanie, przekaz kamery, użytkowanie Starej Plebanii itp. W ostatnim roku zrobiliśmy remont wieży – Sygnaturki. Kosztorys tego zadania to 750 459,48zł. Dotacja Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu wyniosła 370 tyś. zł. Ponad 380 tyś zł. to wkład własny Parafii. Przeprowadzono remont Wikariatu i częściowo Plebanii.

Mur cmentarza od ul. Partyzantów jest wybudowany na nowym fundamencie. W niedługim czasie będą założone bramy. Wszystkie inwestycje są rozliczone i wypłacone.

Od ul. Wiśniowej jest już przygotowany solidny fundament i w przyszłym roku chcemy postawić mur.  Przy pomocy Starostwa Powiatowego jest złożony Wniosek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie remontu grobów pomordowanych

w czasie II wojny Światowej, (również Krwawej Niedzieli) i utwardzenie alejki. Wykonanie tych prac będzie zależało od waszej ofiarności.  

Bardzo starym Polskim zwyczajem jest, że z racji Świat Bożego Narodzenia księża idą do waszych domów z modlitwą, błogosławieństwem i krótką rozmową duszpasterską.
Przy tej okazji są składane ofiary na Kościół i dla księży. W tym roku, jak w ubiegłym, jest wyjątkowa sytuacja. Nie chcemy stwarzać obaw i lęków, że ksiądz może przynieść wirusa,

my też się chronimy. Ks. Biskup zalecił inną formę kolędy niż zwykle, dlatego zostaną rozdane do każdego domu koperty, w których są; Życzenia, Modlitwa Kolędowa do odmówienia  w rodzinie, kilka informacji o parafii, wykaz kiedy będzie odprawiona  Msza Św. w Kościele w ich intencji wg zamieszkania, blankiet wpłaty bankowej na konto parafii   i Bożonarodzeniowy  Obrazek. Gdyby ktoś nie otrzymał takiej koperty, to będą jeszcze wystawione przy gazetach. Prosimy o wpłaty na konto, lub złożenie ofiary w podpisanej kopercie. Niech Nasza Patronka Opiekunka Rodzin wyprasza nam Błogosławieństwo.

Gdyby ktoś życzył sobie przybycie księdza do domu, to prosimy o zgłoszenie.

                                                                                              Szczęść Boże.

                                                                Ks. Zygmunt Pawlik

Włoszczowa 2021r.

« 1 2 3
...
58 »