29-100 Włoszczowa
ul. Partyzantów 3
Diecezja Kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

::
więcej

Katecheci

Na terenie parafii są liczne szkoły, w których pracuje wyspecjalizowana kadra katechetów:

Oddział Zamiejscowy Samorządowego Przedszkola nr 3 we Włoszczowie – s. mgr Agata Krysińska

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie:

Szkoła Podstawowa nr 1 im Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie
– s. mgr Agata Krysińska

- mgr Halina Suliga                                                                                                              

Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie
ks. mgr Kamil Nartowski
                                                                               
- mgr Lucyna Rydzek
   
I Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie
- ks. prefekt mgr lic. Marcin Gałczyński

– 
ks. mgr Kamil Nartowski
   
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Czarnieckiego 
we Włoszczowie
-ks. mgr Marcin Piotrowski

-mgr Edyta Ziobroń

-mgr Artur Ślęzak

Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Ogród" - Włoszczowa, ul. Góral 1c
ks. mgr Kamil Nartowski