29-100 Włoszczowa
ul. Partyzantów 3
Diecezja Kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

::
więcej

Katecheci

Katecheza prowadzona jest w następujących placówkach:

Oddział Zamiejscowy Samorządowego Przedszkola nr 3 we Włoszczowie
s. mgr Agata Krysińska


Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie:

Szkoła Podstawowa nr 1 im Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie
s. mgr Agata Krysińska

mgr Halina Suliga                                                                                                              

Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie
mgr Lucyna Rydzek

ks. mgr Kamil Nartowski

                                                                               
I Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie
ks. mgr lic. Marcin Gałczyński - prefekt szkoły

ks. mgr Kamil Nartowski
   
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Czarnieckiego 
we Włoszczowie
ks. mgr Marcin Piotrowski

mgr Edyta Ziobroń

mgr Artur Ślęzak

Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Ogród" - Włoszczowa, ul. Góral 1c
ks. mgr Kamil Nartowski

Zakład Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie - Włoszczowa, ul. Młynarska 56
mgr
Artur Ślęzak

ks. mgr Kamil Nartowski