29-100 Włoszczowa
ul. Partyzantów 3
Diecezja Kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

::
więcej

Duszpasterze

PROBOSZCZ Ks. Zygmunt Pawlik, prał. J. Św., prał. KKW i KHKM

ur. 1949 r. (Książ Wielki, par. św. Wojciecha b. m.), wyśw. 1973 r., mian. 2010 r.

WIKARIUSZ ks. Marcin Piotrowski, mgr teol.

ur. 1983 r. (Wierna, par. Najświętszego Serca Jezusa), wyśw. 2008 r., mian. 2017 r.

WIKARIUSZ Ks. Paweł Smolarczyk, mgr teol.

ur. 1995 r. (Piekoszów, par. Narodzenia NMP), wyśw. 2020 r., mian. 2020 r.

Ks. Kapelan Tomasz Łyko, mgr teol.

Kapelan Powiatowego Szpitala im. Jana Pawła II i Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
ur. 1977 r. (Pełczyska, par. św. Wojciecha b. m.), wyśw. 2002 r., mian. 2013 r.