Rzymskokatolicka Parafia
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Partyzantów 3
29-100 Włoszczowa
Diecezja kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

 

 

Domowy Kościół

News

Wspólnota Domowego Kościoła
    Przy naszej parafii działa wspólnota Domowego Kościoła, czyli wspólnota rodzinna skierowana do małżeństw sakramentalnych.  Pierwszy krąg zawiązał się w grudniu 2010 roku. Aktualnie (od 17 września 2019 r.) na drodze formacji są 2 Kręgi.

    Dla kogo DK?
    Nasza wspólnota jest dla ludzi, którym nie wystarcza „standard” (niedzielna msza św.), dla małżonków którzy pragną razem wzrastać w wierze, wychowywać w niej swoje dzieci, jednoczyć się na modlitwie z innymi czującymi podobnie, dla chcących poznawać Boga, odkrywać to co dla nich przygotował, czerpać z obfitości łask, odczuwać radość dziecka bożego.   
Czym jest Domowy Kościół

    Domowy Kościół jest formacją dla chrześcijan połączonych sakramentem       małżeństwa, gdzie dwoje wierzących zawierza się mocy Boga z ufnością, że to On ich zjednoczy, mimo ich różności. DK jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie. Nazwą i jednocześnie znakiem całego naszego Ruchu są dwa słowa: Fos – Zoe w tłumaczeniu Światło– Życie, czyli światło Pana, które ma przenikać życie człowieka, i kształtować wszystkie relacje małżonków, także te codzienne, prozaiczne. Domowy Kościół  pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.
    Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami - darami. Są to:
- codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
- regularne spotkanie ze słowem Bożym,
- codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,
- codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu,
- comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
- uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (4-7 małżeństw)
- uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.
    Te zobowiązania nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Czym dla nas jest Domowy Kościół?
   
    Miejscem, gdzie czujemy się dobrze. Rozwijamy się duchowo, a przede wszystkim poznajemy siebie nawzajem. Tu umacniają się nasze relacje jako małżonków, rodziców, przyjaciół. Tu służymy sobie w sprawach codziennych i niecodziennych. Na naszej drodze Pan stawia wspaniałych ludzi, dzięki którym doświadczamy prawdziwego, żywego Kościoła, w którym nie widać żadnego kryzysu, a wręcz przeciwnie. To również  piękny czas z całą rodziną na rekolekcjach.
ORAR II° Brenna 2013

ORAR II° Brenna 2013