Rzymskokatolicka Parafia
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Partyzantów 3
29-100 Włoszczowa
Diecezja kielecka

tel. kanc.  (41) 394 28 88
tel. prob.    (41) 394 31 74

e-mail:       info@parafia-wloszczowa.pl

 

 

Cmentarz

News

Ołtarz polowy
2017-11-01

Na cmentarzu parafialnym został wybudowany ołtarz polowy, który będzie służył do celebrowania Eucharystii oraz innych nabożeństw i modlitw w intencji zmarłych.

News

Wirtualny Cmentarz
2015-04-15

Znajdź swoich bliskich zmarłych
News

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZA
2018-10-01

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZA PARAFIALNEGO

PRZY PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP we WŁOSZCZOWIE

WEDŁUG INSTRUKCJI W SPRAWIE ZARZĄDZANIA CMENTARZEM PARAFIALNYM (WYZNANIOWYM)

NA TERENIE DIECEZJI KIELECKIEJ Z DN. 01. 07. 2017 R.

§ 1

Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych i modlitwy za nich. Należy otoczyć go szacunkiem, zachować ciszę i powagę. Cmentarz jest świadectwem wiary i kultury parafian.

§ 2

Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz par. Wniebowzięcia NMP ul. Partyzantów 3.

§ 3

Opieka i dbałość o stan i estetyczny wygląd grobu należy do rodziny zmarłego lub opiekuna grobu.

§ 4

Śmieci powinny być wynoszone do śmietników i segregowane wg zaleceń.

§ 5

Wymiary grobów; dziecięcy ziemny 1,2 m. x 0,6 m. gł. 1,2 m. dorosłych ziemny 2 m. x 1 m. x 1,7m.

Murowany wew. - 2,2 m. x 0,8 m. gł. 0,8 m. Nagrobek maksymalnie – 2,4 x 1,1 m.

Odstęp między grobami o ile możliwe 0,5 m. (na starych cmentarzach zwykle jest to niemożliwe)

§ 6

Prawo do grobu na 20 lat nabywa rodzina zmarłego po uiszczeniu tzw. placowego. Po tym czasie nadal należy wnosić opłatę na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza.

§ 7

  1. Przed pogrzebem należy w Kancelarii Par. ustalić miejsce pochówku i opłacić pokładne.
  2. Na budowę nagrobka lub remont należy uzyskać zezwolenie w Kancelarii Parafialnej.
  3. Po wybudowaniu nagrobka należy wnieść opłatę za wstawienie aktualnego zdjęcia na str. int.
  4. Wykonawca grobu lub nagrobka wnosi opłatę za wjazd na cmentarz i pobiera klucz w Zakładzie Pogrzebowym Okręgliccy ul. Kilińskiego 23 tel. 604443 239

§ 8

Grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać w widocznym miejscu tabliczkę z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datę zgonu.

§ 9

Prace powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa sanitarnego, budowlanego i BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za porządek i estetykę i za wyrządzone przez siebie szkody.

§ 10

Bez uzgodnienia w Kancelarii Parafialnej nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków pod groźbą odpowiedzialności karnej wg prawa cywilnego.

§ 11

Zabrania się: - samowolnego zajmowania miejsc grzebalnych   i ustawiania ławek.

- przemieszczania pomników,

- pozostawiania nadmiaru ziemi i odpadów powykonawczych,

- składania śmieci i odpadów w miejsca inne niż wyznaczone.

- niszczenia urządzeń cmentarnych,

- samowolnego sadzenia i usuwania drzew, krzewów.

- umieszczania reklam,

- wprowadzania zwierząt.

- jazdy rowerami, motorami, oraz wjazdu samochodami.

- palenia papierosów i picia alkoholu.

§ 12

  1. Proboszcz Parafii nie ponosi odpowiedzialności za szkody na cmentarzu spowodowane przez kradzieże, zdarzenia losowe, klęski żywiołowe i inne z winy osób trzecich.
  2. Osoba opiekująca się grobem o fakcie zdewastowania grobu winna powiadomić w Kancelarii Parafialnej i Policję.
  3. Każdy ma prawo do indywidualnego ubezpieczenia grobu. Parafia nie ubezpiecza grobów.

§ 13

Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest codziennie:

- od 1 kwietnia do 30 września w godz. 600-2100

- od 1 października do 31 marca w godz. 700 - 1800

Włoszczowa 1 października 2018r.